Bærekraft

Covei AS er stolte over å være Miljøfyrtårn. Dette innebærer at vi stadig jobber for å få til mer miljøvennlige løsninger der det er praktisk mulig når det gjelder arbeidsmetoder, utstyr, biler, leverandører og underentreprenører.
I en bransje preget av store klima-avtrykk er det ekstra viktig at alle gjør sitt for å redusere utslipp og negative innvirkninger på miljøet. Covei er sitt ansvar bevisst, og følger dette opp med årlige miljørapporter og fortløpende risikovurderinger og SJA (sikker jobbanalyse).

Arbeidsmiljø

Covei AS setter arbeidsmiljø høyt. Vi følger gjeldende regelverk for arbeidsforhold både i lokal lovgivning og i relevante FN- og ILO-konvensjoner. Alle våre underleverandører må signere på seriøsitetskrav, som bekrefter at de også følger disse standardene.
Det er viktig for oss at alle våre ansatte trives på jobb, og vi følger dette opp med årlige anonyme ansatt-undersøkelser. Vi ønsker at alle våre ansatte skal få muligheten til å videreutvikle seg innenfor sitt felt, og legger derfor til rette for videreutdanning.

Kvalitet

Covei er en godkjent opplæringsbedrift, og er sentralt godkjent i tiltaksklasse 1 for prosjektering av veg uteareal og landskapsutforming, og for utførelse av veg- og grunnarbeider, lanskapsutforming, vannforsynings- og avløpsanlegg og plasstøpte betongkonstruksjoner.