Hvem er vi?

COVEI AS er en kompetent, fremtidsrettet og innovativ entreprenør innen drift og vedlikehold av bygg, anlegg og infrastruktur.

Vi ble etablert i 2021, på bakgrunn av et ønske om å tilføre bransjen en ny entreprenør med hovedfokus på bærekraftige løsninger i en bransje preget av store klimaavtrykk.

Vi ble sertifisert Miljøfyrtårn 10.12.2021, bare få måneder etter oppstart. Dette var mulig fordi hele vårt system er utviklet med tanke på bærekraftige løsninger. Aktiv deltakelse i det grønne skiftet ligger i ryggraden vår, og er en viktig del av vår identitet.

Vår visjon er fremtidsrettet entreprenørskap

Med dette mener vi at COVEI AS er et nytenkende og kvalitetsbevisst arbeidsfellesskap med fokus på samarbeid, miljø og mennesker. Vi er en entreprenør som tenker helhet og samfunnsansvar. ​

I COVEI AS har vi styringssystemer som oppfyller krav i relevante lover og forskrifter, i ISO 9001 og 14001, samt Miljøfyrtårn. Gjennom vår virksomhet ønsker vi å fremme nysgjerrighet og interesse for det grønne skiftet, sirkulær økonomi, og en sunnere planet.​

Vi møter hverandre og våre samarbeidspartnere med ærlighet, åpenhet og med et inkluderende og trygt arbeidsmiljø.​

Våre kjerneverdier:
  • Bærekraftig

  • Løsningsorientert

  • Fremtidsrettet

  • Ansvarsbevisst